Η Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης