Οικονομική Επιθεώρηση, Ιανουάριος 2021, τ. 1002

προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε στις 07.12.2020  η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ

 

 

Σχεδόν κατά το ένα τρίτο υποχώρησε το εμπορικό έλλειμμα τον Οκτώβριο, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 7,9%, δηλαδή 228,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν από 2.908,0 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2019 σε 2.679,5 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2020. Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν και οι εισαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 830,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,9% και διαμορφώθηκαν από 4.914,5 εκατ. ευρώ πέρυσι σε 4.083,8 εκατ. ευρώ φέτος. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε μεν ελλειμματικό κατά 1.404,3 εκατ. ευρώ, πλην όμως το έλλειμμα περιορίστηκε κατά €602,2 εκατ. ευρώ ή 30%.

 

 

 

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές τον Οκτώβριο κατέγραψαν άνοδο 4,1% σε 12μηνη βάση, καθώς έφτασαν τα 2.205,2 εκατ. ευρώ, έναντι 2.119,3 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2019 (αύξηση κατά 85,9 εκατ. ευρώ ή 4,1%). Τον ίδιο μήνα, οι εισαγωγές πλην πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά 278,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 7,4% και ανήλθαν στο ποσό των 3.498,4 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα, εξαιρουμένης της επίπτωσης των πετρελαιοειδών διαμορφώθηκε σε 1.293,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1.657,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019,  καταγράφοντας έτσι υποχώρηση 364,6 εκατ. ευρώ ή 22%.

 

 

 

Συνολικά κατά τους 10 πρώτους μήνες του 2020 οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκαν κατά 3.184,9 εκατ. ευρώ (11,3%) και διαμορφώθηκαν σε 25.034,0 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 40.093,4 εκατ. ευρώ έναντι 46.889,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019, με τη μείωση να ανέρχεται σε 6.796,1 εκατ. ευρώ ή 14,5%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 3.611,2 εκατ. ευρώ (19,3%). Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή η εικόνα για τις εξαγωγές αντιστρέφεται καθώς παρουσιάζονται αυξημένες κατά 346,8 εκατ. ευρώ (1,8%), ενώ οι εισαγωγές καταγράφουν μείωση κατά 2.057,6 εκατ. ευρώ (5,9%).

 

 

Στις κατηγορίες των τροφίμων και των χημικών προϊόντων πιστώνονται κατά κύριο λόγο η θετική πορεία των εξαγωγών της Ελλάδας στο 10μηνο. Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 448,1 εκατ. ευρώ (11,4%) και ανήλθαν σε 4.377,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές χημικών αυξήθηκαν κατά 731,3 εκατ. ευρώ (21,4%) και διαμορφώθηκαν σε 4.142,9 εκατ. ευρώ. Αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές ποτών και καπνών (50,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,1%) και οι εξαγωγές λιπών και ελαίων (121 εκατ. ευρώ, δηλαδή 37,7%). Αντίθετα, σημαντικές είναι οι επιπτώσεις του COVID-19 στις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, μηχανημάτων και οχημάτων καθώς και πρώτων υλών.