Το 20% «άγγιξε» η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος στο 10μηνο

 

Οικονομική Επιθεώρηση, Ιανουάριος 2022, τ.1014

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

 

τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και την Eurostat επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ

 

Αύξηση 34,5% σε 12μηνη βάση κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα τον Οκτώβριο του 2021 (€746,1 εκατ.), καθώς η αύξηση των εισαγωγών (€1.739,6 εκατ. ή +29,6%) υπερκάλυψε εκείνη των εξαγωγών (€935,5 εκατ. ή +26,8%). Η επιβάρυνση του ελλείμματος περιορίζεται εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή (€286,4 εκατ. ή +17,8%), οι εισαγωγές των οποίων σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020 (αύξηση €1.100,53 εκατ. ή 194%) ενώ η αύξηση των εξαγωγών τους ήταν σημαντική αλλά μικρότερη (€640,82 εκατ. ή 135%).

 

Διευρυμένο κατά 19,2% εμφανίζεται το εμπορικό έλλειμμα στο 10μηνο του έτους, με τις εισαγωγές να αυξάνονται ταχύτερα από τις εξαγωγές καθώς η ελληνική οικονομία ‘ανοίγει’ και πάλι στο διεθνές εμπόριο. Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021 το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €18,84 δισ. (από €15,22 δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο), με τις εισαγωγές να αυξάνονται 21,3% (€10,9 δισ.) και τις εξαγωγές 22,5% (€7,28 δισ.). Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος περιορίζεται στο 14,4% (€2,19 δισ.).

 

Ξεπέρασε τα €12,8 δισ. η αξία των εισαγωγών πετρελαιοειδών στο 10μηνο, αποτελώντας το 25% του συνόλου των εισαγωγών και καταγράφοντας αύξηση 63% (περίπου €5 δισ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι εισαγωγές μηχανημάτων-οχημάτων (19,4% του συνόλου) και ακολουθούν τα χημικά (17,8%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (12,2%). Σε σχέση με το 10μηνου του 2020 σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες εισαγωγών σημειώθηκε διψήφιο ποσοστό αύξησης, με οριακή εξαίρεση τις εισαγωγές χημικών (+9,5%).

 

Τα πετρελαιοειδή αποτελούν τη μερίδα του λέοντος και στις εξαγωγές (το 27,9% του συνόλου στο 10μηνο), ενώ ακολουθούν βιομηχανικά προϊόντα (15,7%), τρόφιμα (14,9%) και χημικά προϊόντα (14,6%). Σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες εξαγωγών καταγράφεται διψήφιος ρυθμός αύξησης σε σχέση με το 10μηνο του 2020. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα καταγράφεται στην κατηγορία μηχανημάτων-οχημάτων (€6,8 δισ.) αλλά κι ότι το ισοζύγιο είναι πλεονασματικό στις κατηγορίες λίπη-(€310,8 εκατ.) έλαια και ποτά-καπνά (€214,2 εκατ. αντιστοίχως).