Στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και τη Eurostat, που επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ

 

Αύξηση 172% σημείωσε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Φεβρουάριο, φθάνοντας τα €3.128,5 εκατ., έναντι €1.150,9 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2021 και €1.721,1 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2020, δηλαδή ακριβώς πριν την έναρξη της πανδημίας. Το άλμα στο έλλειμμα αποδίδεται στη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών, οι οποίες ξεπέρασαν τα €6,7 δισ., καταγράφοντας αύξηση 67% σε σχέση με πέρσι και 55% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020. Αυξητικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές, φθάνοντας τα €3.645 εκατ., ποσό υψηλότερο κατά 25,4% του περσινού και 37,3% του προπέρσινου.

 

Σημαντικό μέρος της διόγκωσης του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στη μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος στα πετρελαιοειδή, ως αποτέλεσμα και της σημαντικής ανόδου της τιμής τους. Εξαιρουμένης της συγκεκριμένης κατηγορίας, το εμπορικό έλλειμμα τον Φεβρουάριο διαμορφώθηκε στα €1.835,4 εκατ. όντας αυξημένο κατά 68% συγκριτικά με πέρυσι και 35% σε σχέση με το 2020. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών δεν παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση (26% σε σχέση με πέρσι και 32% με πρόπερσι) ενώ των εισαγωγών είναι βραδύτερος (40% σε σχέση με πέρσι και 33% με πρόπερσι).

 

Η τάση που καταγράφουν τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο είναι αντίστοιχη εκείνης κατά τον πρώτο μήνα του έτους, οπότε και σε επίπεδο διμήνου παρατηρείται μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος (131% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2021 και 68% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020), που προσέγγισε τα €6,1 δισ. Η άνοδος των τιμών στα πετρελαιοειδή είναι και πάλι βασικός παράγοντας της επιβάρυνσης του συνολικού ελλείμματος, το οποίο εξαιρώντας τη συγκεκριμένη κατηγορία περιορίζεται στα €3.815 εκατ. (76% υψηλότερο από πέρσι).

 

Εξετάζοντας τις επιμέρους κατηγορίες των εξαγωγών κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, το 28% αφορά σε εξαγωγές πετρελαιοειδών. Μεταξύ  των υπολοίπων εξαγωγών, το μεγαλύτερο μερίδιο έχουν οι εξαγωγές βιομηχανικών αγαθών, οι οποίες αυξήθηκαν 37% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2021 και με ελαφρώς μικρότερα μερίδια ακολούθησαν οι εξαγωγές τροφίμων (με αύξηση 19%) και χημικών προϊόντων (+4,7%). Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές μηχανημάτων και οχημάτων (+45%), καθώς και οι εξαγωγές πρώτων υλών (+27%). Περίπου τα 2/3 των εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών κατευθύνθηκαν στις αγορές της ΕΕ.