Οικονομική Επιθεώρηση, Οκτώβριος 2021, τ.1011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Απόστολου Λακασά

 

«Κέντρα Ικανοτήτων» δημιουργούνται στα ελληνικά πανεπιστήμια, με στόχο να φέρουν στον ίδιο χώρο ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. Στα Κέντρα θα μετέχουν όχι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και μικρομεσαίες που θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια εξωστρέφειας, και από την πλευρά των ΑΕΙ θα συμμετάσχουν εκτός από τους καθηγητές και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές

 

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Αθανάσιος Κυριαζής

Κέντρα Ικανοτήτων δημιουργούνται στα ελληνικά πανεπιστήμια, με στόχο να φέρουν στον ίδιο χώρο ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας clusters. Πρώτο ζητούμενο είναι η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη των Κέντρων. Μελλοντικά, δεν αποκλείεται να αποτελέσουν μια ελληνική Σίλικον Βάλεϊ. Όπως εξήγησε στην Οικονομική ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθανάσιος Κυριαζής, τα Κέντρα Ικανοτήτων θα έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, μέσω της
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων και μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίες.

Συνολικά δημιουργήθηκαν 17 Κέντρα Ικανοτήτων σε έξι θεματικούς τομείς: τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αγροδιατροφής (από τέσσερα), υλικών-κατασκευών, υγείας-φαρμάκων (από τρία), πολιτισμού, τουρισμού και δημιουργικών βιομηχανικών (δύο), και ένα στον τομέα της ενέργειας. Η δράση, με συνολικό ποσό 18.401.390 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία».

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Μπουραντώνης

Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών

Μιλώντας για το θέμα στην Οικονομική, ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Δημήτρης Μπουραντώνης εστίασε στη σημαντική δυναμική που υπάρχει σήμερα στο πεδίο της καινοτομίας και στο ευρύτερο οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ενώ γίνεται όλο και περισσότερο συζήτηση για την επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας. «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, έχοντας πρωτοστατήσει εδώ και 20 χρόνια σε πολλαπλούς άξονες. Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ προέκυψε από τη συνένωση των δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και της θερμοκοιτίδας ACEin. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, οι περισσότερες με διεθνή προσανατολισμό, αποτελούν απόδειξη της συστηματικής και ολοκληρωμένης δουλειάς στο ΟΠΑ» τονίζει.

«Φιλοδοξούμε το Κέντρο να αποτελέσει έναν ισχυρό διεθνή κόμβο, ο οποίος θα μεταφέρει τη σύγχρονη τεχνολογία με ταχείς ρυθμούς και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημιουργία πρότυπων ερευνητικών και επιχειρηματικών έργων. Το μυστικό πίσω από τα αποτελέσματα που έχει πετύχει το ACEin θεωρούμε ότι είναι η υποστήριξη στον σχηματισμό επιχειρηματικών ομάδων με συμπληρωματικές δεξιότητες και διεπιστημονικό υπόβαθρο, καθώς και η έμφαση που δίνεται στον έλεγχο των καινοτόμων ιδεών σε
συνεργασία με την αγορά και τη βιομηχανία (business validation)» συμπληρώνει ο Δ. Μπουραντώνης.

 

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το ΕΜΠ και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) από την πλευρά τους ίδρυσαν το πρώτο Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων (Energy Competence Center) στην Ελλάδα, έναν συνεργατικό σχηματισμό (cluster) για την υποστήριξη και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής επάρκειας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας και της βιωσιμότητας – βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Όπως εξήγησε στην Οικονομική ο πρύτανης του ιδρύματος Ανδρέας Μπουντουβής, το Κέντρο θα δημιουργηθεί ως εταιρεία τεχνοβλαστός με σκοπό την αξιοποίηση σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν από πανεπιστήμια ή άλλους δημόσιους οργανισμούς παραγωγής γνώσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αποτελέσει μια σύμπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία θα έχει στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στην περιοχή της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στο Ενεργειακό Κέντρο συμμετέχουν επιπλέον 12 φορείς, σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, ερευνητικοί φορείς, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς ενέργειας, περιβάλλοντος και οικονομίας.

 

Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκος Παπαϊωάννου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το ΑΠΘ επέλεξε να ιδρύσει «Κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων του κλάδου του αλουμινίου με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη Βιομηχανία 4.0», όπως είναι ο τίτλος του. Σκοπός του θα είναι η προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής επάρκειας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου μέσω, μεταξύ άλλων, της υλοποίησης έργων έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών με ενδεικτικά αντικείμενα το διαδίκτυο των πραγμάτων, τη μηχανική μάθηση, τα υλικά και τις κατεργασίες, τη ρομποτική, την εξοικονόμηση ενέργειας και τα παθητικά κτήρια. «Η συμμετοχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στο νέο Κέντρο Ικανοτήτων επισφραγίζει τον σημαντικό ρόλο της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου.

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Την ίδια στιγμή, Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής συστήθηκε στην Κρήτη με σύμπραξη 30 ιδιωτικών και 10 δημόσιων φορέων από τους τομείς της έρευνας, των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, του πρωτογενούς τομέα, της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Η κατάθεση της πρότασης ήταν κοινή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου
Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), η οποία πλαισιώθηκε και υποστηρίχθηκε από τα τοπικά επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεις από όλη τη χώρα. Η μεγάλη συμμετοχή φορέων καταδεικνύει τη σημασία της δράσης για την τοπική οικονομία με πολλαπλασιαστικά οφέλη. Και δη, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και επαγγελματιών.

 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Πατρών προχώρησε στην ίδρυση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων «Teaching Factory» για Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών στη Βιομηχανία. Η πρωτοτυπία είναι ότι το εν λόγω Κέντρο Ικανοτήτων έχει ως αντικείμενο το Teaching Factory, ένα μοντέλο που αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης πανεπιστημιακών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη βιομηχανική και την επιχειρηματική πράξη. Το Teaching Factory, ή Εκπαιδευτικό Εργοστάσιο, είναι ένα νέο καινοτόμο μοντέλο πανεπιστημιακής, και όχι μόνο, εκπαίδευσης, το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση βιομηχανικών μονάδων με τις αίθουσες διδασκαλίας. Δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοσθούν νέα καινοτόμα μοντέλα εκπαίδευσης, σε ευρύτερη έκταση, τόσο με την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία όσο και με πιθανούς εταίρους του εξωτερικού, αλλά και να αναδειχθούν όλο και περισσότερες εφαρμογές νέων τεχνολογιών. Με τη χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών του λεγόμενου Industry 4.0 (4η Βιομηχανική Επανάσταση) οι φοιτητές αποκτούν εμπειρίες βιομηχανικής παραγωγής και επικεντρώνονται σε θέματα τα οποία απασχολούν τη βιομηχανική πράξη. Ταυτόχρονα, οι βιομηχανικοί εταίροι αποκτούν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή γνώση και σε ερευνητικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα προσφέρουν την εμπειρία τους από τη βιομηχανία στο πανεπιστήμιο. Παράλληλα, είναι ένας νέος τρόπος σκέψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και προσπάθειας επίλυσης πραγματικών βιομηχανικών προβλημάτων.

Οι τεχνολογικές περιοχές κατάρτισης του Κέντρου Ικανοτήτων Teaching Factory έχουν προκύψει από τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εθνικής μεταποιητικής βιομηχανίας, σε συνδυασμό με ένα σύνολο λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, το Ψηφιακό Δίδυμο και το Internet of Things (IoT). Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών αποφάσισε την ίδρυση του πρώτου Κέντρου Ικανοτήτων για Δίκτυα Επικοινωνιών 5ης γενιάς
και επόμενων γενιών (π-ΝΕΤ Competence Center) στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πολυμετοχική συνεργατική κοινοπραξία (cluster) για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο των επικοινωνιών 5ηςγενιάς. Το Κέντρο θα δημιουργηθεί ως εταιρεία τεχνοβλαστός και σε αυτό συμμετέχουν 23φορείς, όπως σημαντικά ΑΕΙ της χώρας, ερευνητικοί φορείς, καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των επικοινωνιακών δικτύων και διαφόρων περιοχών της βιομηχανίας, των δικτύων και των υπηρεσιών.