Κlaus Regling – Χρήστος Σταϊκούρας 

στο Οικονομικό Forum των Δελφών

Στην συζήτηση του Γενικού Διευθυντή του ESM Klaus Regling  (του ανθρώπου που έχει στο χαρτοφυλάκιό του πάνω απο το μισό Ελληνικό δημόσιο χρέος) και του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, στα πλαίσια του Delphi Economic Forum 2021 – συντόνισε ο ΑΔ Παπαγιαννιδης  εκ μέρους του Ομίλου economia – ένα βασικό στοιχείο που αναδείχθηκε και που επιτρέπει αισιοδοξία για το μέλλον, ειναι ότι η στήριξη των αγορών και των rating agencies προς την Ελληνική οικονομία, παρά την μεγάλη πιεση της πανδημίας, οφείλεται στην συνειδητοποίηση ότι η διόρθωση  που έχει γίνει σ’ αυτήν καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που έχουν προχωρήσει λειτουργούν ήδη θετικά.

Οπότε, αφενός το γεγονός ότι η τωρινή κρίση ειναι γενικευμένη, δεν οφείλεται σε ειδικές αδυναμίες – οπως στην περίοδο της κρίσης χρέους – της Ελληνικής οικονομίας, αφετέρου το γεγονός ότι , οι διεθνείς αγορές βρίσκονται σε φάση χαμηλών επιτοκίων, συνδυάζονται με την συνολικά βελτιωμένη εικόνα της Ελλάδας. Και αποδίδουν.

Η συνέχεια , ωστόσο, όπως και ο Klaus Regling επεσήμανε και ο Χρ. Σταϊκούρας αποδέχθηκε, απαιτεί να εμπεδωθούν οι μεταρρυθμίσεις που συνεχίζουν να είναι αναγκαίες, παράλληλα με το ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων που θα βρει στηριξη στο Ταμείο Ανάκαμψης/Next Generation EU. 

Aσφαλώς η εξασφάλιση σταθερότητας στην Ελλάδα μέσω του σε διακρατικά χέρια ευρισκόμενου, χαμηλότοκου και μακροπρόθεσμου χρέους (αυτού που έχει στο χαρτοφυλάκιο  του ο ESM) συμβάλλει στην βιωσιμότητά του παρά τους κραδασμούς της τωρινής κρισης. 

Όμως και πάλι, η πορεία προς το μέλλον θα χρειαστεί  επιμονή. Καθώς δε η λέξη «μεταρρύθμιση» στην Ελλάδα έχει προσλάβει κατά το παρελθόν αρνητικό κυρίως περιεχόμενο, θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσπαθεια ώστε να επεξηγηθεί στην κοινή γνώμη η συνεχεια της πορείας.