Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως απάντησε στις ερωτήσεις της Οικονομικής Επιθεώρησης

Οικονομική Επιθεώρηση, Μάϊος 2022, τ.1018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έχετε διανύσει μία τριετία στη θέση του υπουργού Παιδείας. Ποια τα στραβά της δημόσιας εκπαίδευσης; Ποια τα θετικά της;

Ένας τομέας της δημόσιας εκπαίδευσης με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης θεωρώ ότι είναι η σύνδεσή της με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας. Παρατηρείται το εξής οξύμωρο: την ίδια στιγμή που έχουμε άνεργους πτυχιούχους, οι επιχειρήσεις ζητούν συγκεκριμένες ειδικότητες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανάλογη προσφορά εργαζομένων. Στο Υπουργείο Παιδείας καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες να καταπολεμήσουμε αυτή την παθογένεια, καλλιεργώντας από νωρίς δεξιότητες στα παιδιά μας και εισάγοντας από το Δημοτικό μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, θεσπίσαμε ένα νέο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο εστιάζει πρώτα στο να ανιχνεύσει τις πραγματικές ανάγκες στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας, δηλαδή ποια επαγγέλματα είναι σε ζήτηση, και εν συνεχεία λαμβάνει τα στοιχεία αυτά υπόψιν όταν διαμορφώνει τις προσφερόμενες ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών. Το Πανεπιστήμιο ενισχύεται με τα προηγούμενα και το επερχόμενο νομοσχέδιο, ώστε σε συνδυασμό με την επίτευξη μαθησιακών στόχων, ακαδημαϊκής αριστείας και ερευνητικής καινοτομίας να είναι εξωστρεφές, να λειτουργεί μέσα στην κοινωνία για την κοινωνία, να συνδιαλέγεται με τον παραγωγικό ιστό και το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Το μεγάλο πλεονέκτημα της εκπαίδευσης είναι αναμφίβολα το ανθρώπινο δυναμικό της, από τους μαθητές, τους σπουδαστές και τους φοιτητές μας μέχρι τους εκπαιδευτικούς μας και τα στελέχη εκπαίδευσης. Οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε θεσμοθετήσει σχεδόν 3 χρόνια τώρα θέτουν στο επίκεντρο την ενίσχυσή του. Καλύτερα και περισσότερα εφόδια στα παιδιά μας, επιμορφώσεις και ένα πιο αυτόνομο, πιο δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς μας, καινοτόμες υποδομές και διαδικασίες προς όφελος όλων.

 

Ποιες οι σύγχρονες δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας απόφοιτος Λυκείου; Τις επιτυγχάνει το ελληνικό σχολείο;

Στο νέο, αναβαθμισμένο σχολείο που ήδη λειτουργεί, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας αποκτούν τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν ποικίλες προκλήσεις. Μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, που από πέρυσι εντάχθηκαν σε όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της χώρας, αλλά και μέσα από τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, επενδύουμε σε ένα σχολείο που και μεταλαμπαδεύει γνώση και καλλιεργεί δεξιότητες, ήπιες, ζωής, τεχνολογίας και επιστήμης, όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η πρωτοβουλία, η δημιουργικότητα, η προσαρμοστικότητα, η συνεργατικότητα. Σε ένα σχολείο που φέρνει τους μαθητές σε επαφή με θεματικές όπως η οδική ασφάλεια, η επιχειρηματικότητα, η σεξουαλική αγωγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η ενεργός πολιτειότητα, με σύγχρονα βιβλία και ψηφιακό υλικό για όλους. Μέχρι πρότινος το ελληνικό σχολείο επιτύγχανε εν μέρει τους μαθησιακούς του στόχους, με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, την οποία και προσπαθούμε να επιτύχουμε. Τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών πολιτικών χρειάζονται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να αποδώσουν καρπούς και να τις αξιολογήσουμε. Τα παιδιά που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού θα βγουν στην αγορά εργασίας περί το 2038, οπότε πιθανότατα ο κόσμος μας θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζουμε σήμερα. Οφείλουμε να τους μάθουμε πώς να μαθαίνουν, να τους εφοδιάσουμε με γνώσεις και ικανότητες που θα τους φανούν χρήσιμες για να γίνουν δημιουργικοί, συμμετοχικοί, ευτυχισμένοι πολίτες του παρόντος και του μέλλοντος.