Βασικό μέλημα η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και η υπεράσπιση της στρατηγικής σημασίας στην ΕΕ

Οικονομική Επιθεώρηση, Ιανουάριος 2021, τ. 1002

ΝΑΥΤΙΛΙΑ του Αντώνη Καραμαλέγκου

Για πρώτη φορά, Ρυθμιστικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι μαζί με εκπρόσωπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) για να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε η ναυτιλία να αποτελέσει ουσιαστικό αρωγό στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η παραπάνω συζήτηση με θέμα «Emissions Trading System (ETS) in Shipping: Elixir or Threat to Sustainability?» είχε ως βασικό άξονα την επικείμενη διαμόρφωση της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμπερίληψη της ναυτιλίας στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων της ΕΕ. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση εμπίπτει στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της «Πράσινης Συμφωνίας» της ΕΕ και αποτελεί μία μακρά συζήτηση του κλάδου.

Ωστόσο, βασικό μέλημα των ναυτιλιακών οργανισμών και αρκετές φορές τροχοπέδη στις εκάστοτε συζητήσεις αποτελεί η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής σημασίας του κλάδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, το modus operandi για να υπάρξει μείωση των ρύπων που εκπέμπουν τα πλοία χωρίς την ταυτόχρονη υποχώρηση της βιομηχανίας σε επίπεδα ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής σημασίας αποτελεί τον γρίφο τον οποίο προσπαθούν να λύσουν ναυτιλιακοί και περιβαλλοντικοί οργανισμοί τα τελευταία χρόνια. Η εύρεση του συγκεκριμένου modus operandi θα οδηγήσει και στο επόμενο modus vivendi της ναυτιλίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο τεύχος Ιανουαρίου της Οικονομικής