Εντυπωσιακές εξαγωγικές επιδόσεις στο εννεάμηνο του 2021

του Κώστα Μπλιάτκα

«Οι εξαγωγικές επιδόσεις των τροφίμων και ποτών ήταν ιδιαίτερα θετικές στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2021, καθώς αυξήθηκαν κατά 567,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,8% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, και κατά 1,1 δισ. ευρώ, δηλαδή 26,8% συγκριτικά με το 2019.»

Τα παραπάνω δηλώνει στην ΟΕ ο Παναγιώτης Χασάπης, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β.Ε., ο οποίος προσθέτει:

«Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η θετική αυτή μεταβολή οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων όλων των επιμέρους κατηγοριών από το 2019 στο 2021, με τη μεγαλύτερη να καταγράφουν τα λίπη και έλαια (260,8 εκατ., 84,3%), τα γαλακτοκομικά (176,8 εκατ., 31,9%) και τα νωπά φρούτα και οι καρποί (143,4 εκατ., 21,4%). Αποτελώντας δύο από τα σημαντικότερα προϊόντα του κλάδου, οι εξαγωγές ελιών και ελαιολάδου αυξήθηκαν κατά 5,9% (ήτοι 23 εκατ. ευρώ) και κατά 76,5% (ήτοι 187 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα, συνεισφέροντας σημαντικά στην επίτευξη των ανωτέρω επιδόσεων. Συγκρίνοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις των τροφίμων και ποτών στο α΄ 9μηνο του 2021 με τα αντίστοιχα διαστήματα των προηγούμενων ετών, παρατηρείται επίσης ότι το εμπορικό ισοζύγιο του κλάδου από έλλειμμα 634,9 εκατ. ευρώ το 2019 μετατράπηκε σε πλεόνασμα 270,0 εκατ. ευρώ το 2020 και σε πλεόνασμα 314,3 εκατ. ευρώ το 2021, με το μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών να διαμορφώνεται από 15,6% το 2019 σε 17,4% το 2021.

«Οι ελληνικές εξαγωγές επιδεικνύουν ισχυρή δυναμική το 2021 με αποτέλεσμα στο α΄ 9μηνο του έτους να είναι αυξημένες κατά 27,9% συγκριτικά με το 2020 και κατά 13,1% συγκριτικά με το 2019. Στο διάστημα αυτό έχουμε υπερκαλύψει την απώλεια των 3,2 δισ. ευρώ του 2020, μετατρέποντάς τη σε αύξηση 6,2 δισ. ευρώ από τους πρώτους 9 μήνες. Με βάση αυτά τα δεδομένα γίνεται εμφανές ότι το 2021 θα ξεπεράσουμε τα 35 δισ. ευρώ και θα επιτύχουμε ένα νέο ρεκόρ όλων των εποχών. Ταυτόχρονα, η εξαγωγική μας επίδοση, δηλαδή οι εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ, ξεπέρασε το 20% για πρώτη φορά, πλησιάζοντας σταδιακά τον στόχο του 25% μέχρι το 2024 που είχαμε θέσει ως ΣΕΒΕ από το 2019, στόχος που υιοθετήθηκε και από την κυβέρνηση στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας».

Αναλυτικά για τις ελιές και το ελαιόλαδο

Παρά την εμφάνιση του δεύτερου και τρίτου κύματος της πανδημίας, ανοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών ελιών και του ελαιολάδου στο πρώτο 9μηνο του 2021.

Στις ελιές οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 4,6%, δηλαδή 18 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, και κατά 5,9%, δηλαδή 23 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με το 2019, με τη συνολική τους αξία το τρέχον έτος να ανέρχεται σε 418 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω στοιχεία καταγράφονται σε ενημερωτικό σημείωμα για τις ελιές και το ελαιόλαδο του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

Οι εισαγωγές ελιών κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε 14 εκατ. ευρώ στο εξεταζόμενο διάστημα, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο ήταν πλεονασματικό κατά 404 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 386 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα του 2020.

Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 1, το συνολικό εμπόριο ελιών διαμορφώθηκε σε 432 εκατ. ευρώ στο α΄ 9μηνο του 2021.

 

Ελαιόλαδο

Μετά τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών ελαιολάδου κατά το διάστημα α΄ 9μηνο 2019-α΄ 9μηνο 2020 κατά 40%, δηλαδή 99 εκατ. ευρώ, ακολούθησε η αύξηση των εξαγωγών κατά 25,7%, δηλαδή 88 εκατ. ευρώ από το 2020 στο 2021. Συνολικά, οι εξαγωγές ελαιολάδου ήταν αυξημένες κατά 187 εκατ. ευρώ (δηλαδή 76,5%) από το α΄ 9μηνο του 2019 στο α΄ 9μηνο του 2021.
Για το ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές ελαιολάδου περιορίστηκαν στα 6 εκατ. ευρώ, το εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 425 εκατ. ευρώ και το συνολικό εμπόριο σε 436 εκατ. ευρώ.

Σημαντικότερος προορισμός για το ελληνικό ελαιόλαδο ήταν η Ιταλία, σε ποσοστό 58,0%, με τις εξαγωγές μας στη γειτονική χώρα να ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ στο α΄ 9μηνο του 2021, έναντι 180 εκατ. ευρώ το 2020 και 87 εκατ. ευρώ το 2019. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία με εξαγωγές 50 εκατ. ευρώ και μερίδιο 11,6% και στην τρίτη θέση οι ΗΠΑ με εξαγωγές 30 εκατ. ευρώ και μερίδιο 7,0%, ενώ ακολουθούν η Γαλλία (2,3% μερίδιο), η Αυστρία (1,8% μερίδιο), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,7% μερίδιο), η Ελβετία (1,2% μερίδιο), η Σουηδία (1,1% μερίδιο), η Αυστραλία (1,1% μερίδιο) και το Βέλγιο (1,0% μερίδιο).

Πηγές-Επεξεργασία
• Eurostat
• ΙΕΕΣ-Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών