Ο φυτικός πλούτος της Λήμνου: Πηγή ευημερίας για την τοπική κοινωνία

επιμέλεια: Π. Μπεμπέλη – Ρ. Θανοπούλου

 

Η έκδοση αυτή του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο, βασισμένη στη συλλογική δουλειά του προγράμματος TerraLemnia, που αποτελεί συνάμα μελετητικό εγχείρημα και κινητοποίηση σε μια λογική αειφορίας –με συνδυασμό αγροτικής ανάπτυξης, ποιότητας περιβάλλοντος και τουρισμού– για τον ιδιαίτερο τόπο που αποτελεί η Λήμνος, θέτει ως προμετωπίδα απόσπασμα από την Η΄Ραψωδία της Ιλιάδας που αναφέρεται ήδη στο κρασί της Λήμνου. Υπενθύμιση του βάθους της ιστορίας του τόπου, της μνήμης της παραγωγής του…

Οι 21 συγγραφείς τμημάτων του βιβλίου συνεισφέρουν μελέτες που αφορούν τη γεωργική ιστορία του νησιού, σε μια βάση που αφορά το φυσικό περιβάλλον, τη διατήρησή του διαχρονικά, τις καλλιεργητικές μεθόδους, καθώς και τη διαδρομή της αυτοφυούς χλωρίδας και την ανάπτυξη των τοπικών ποικιλιών και των χρήσεών τους. Καταλήγει το βιβλίο αυτό σε προτάσεις των συντονιστών-επιμελητών της έκδοσης για το πώς θα μπορούσε να προωθηθεί η αξιοποίηση και εμπορία βασικών ποικιλιών, πώς να ενταχθεί στη γαστρονομική κουλτούρα της εποχής – όμως με παράλληλη διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας, όπου η Λήμνος έχει καταγράψει θετικές επιδόσεις παρά τις δυσκολίες της εποχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές στο πώς έχει επιτευχθεί η συνεργασία διαδοχικών ερευνητικών και γεωπονικών ομάδων με την τοπική κοινωνία και τους παραδοσιακούς καλλιεργητές του νησιού.

Ο φυτικός πλούτος της Λήμνου: Πηγή ευημερίας για την τοπική κοινωνία, Επιμέλεια: Π. Μπεμπέλη – Ρ. Θανοπούλου, Εκδ. MedINA, Αθήνα 2020,σελίδες 298