Μέρισμα θα διαθέσουν, μετά από 15 χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να εγκρίνει την καταβολή μερίσματος στους μετόχους των ελληνικών τραπεζών, για πρώτη φορά μετά από το 2008. Μεσολάβησε η ανακεφαλαιοποίησή τους στην μακρά περιπέτεια των Μνημονίων. Πλέον, όμως, έχουν καταφέρει να θωρακιστούν επαρκώς κεφαλαιακά, να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να αυξάνουν τα κέρδη τους. Στο μεταξύ η Ελλάδα ανέκτησε και την επενδυτική βαθμίδα.

Την είδηση μετέδωσε πρώτο το Bloomberg και δεν υπήρξε κάποια διάψευση από την ΕΚΤ. Θετικά στην απόφαση φέρεται να έχει λειτουργήσει και η ολοκλήρωση της αποχώρησης τους Δημοσίου από τα κεφάλαια των τραπεζών, με το ΤΧΣ να έχει πουλήσει ολόκληρο το μερίδιο του στην Eurobank και στην Alpha Bank, μερίδιο 22% στην Εθνική Τράπεζα και πρόσφατα, στην Τράπεζα Πειραιώς. Συμμετοχή έχει ακόμα μόνο 18% στην Εθνική Τράπεζα και 66% στην Attica Bank. Το σχέδιο αποεπένδυσης προβλέπει πλήρη έξοδο από τις τράπεζες μέχρι το τέλος του 2025.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ενσωματώσει την προοπτική διανομής μερίσματος στα σχέδιά τους, περιμένοντας την έγκριση από τις Αρχές. Το μόνο που συνεχίζει να προβληματίζει τις εποπτικές Αρχές, είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις για προηγούμενες ζημίες στα αποθεματικά τους, καθώς και οι προοπτικές για την κερδοφορία όταν τα επιτόκια μειωθούν.

Το πιθανότερο είναι τα ποσά μερισμάτων που τελικά θα εγκριθούν να είναι χαμηλότερα εκείνων που εισηγήθηκαν οι διοικήσεις των τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ιστορίες άλλων, αντίστοιχων σταθμών, στη μακρά διαδρομή που προηγήθηκε, τόσο των τραπεζών όσο και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας, αφηγείται ο συλλογικός τόμος Ελληνικές επιχειρήσεις από τον 20ό στον 21ο αιώνα. Παρουσιάζοντας την ίδρυση και εξέλιξη των ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιωτικών και δημοσίων, καταφέρνει να καλύψει σχεδόν το σύνολο των κλάδων της οικονομίας. Σκιαγραφεί τους πρωτοπόρους επιχειρηματίες και παραθέτει την παράλληλη διαδρομή των συλλογικών οργανώσεων.