Για το βιβλίο του «Ο Αναπτυξιακός Νόμος της Ελλάδας (1982-2020) -Εκδόσεις Κέρκυρα- economia publishing) και για τους κυριότερους σταθμούς της αναπτυξιακής προσπάθειας στη χώρα τα τελευταία σαράντα χρόνια συζητά ο συγγραφέας του Κωνσταντίνος Οικονόμου , Οικονομολόγος και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίιου του Κέιμπριτζ, με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη και τον Κώστα Μπλιάτκα στο πλαίσιο της σειράς “Μισή Ώρα στην economia”.

O Κων. Οικονόμου αναλύει με κριτική στάση , την πολιτική για παροχή Κρατικών Ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας. τα προβλήματα και τις αλλαγές στις συνθήκες που παρουσιάστηκαν σε τέσσερις δεκαετίες και τις αλλαγές πολιτικής στις προτεραιότητες της ανάπτυξης.

Απαντά επίσης στο ερώτημα μήπως συχνά μέσα από τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των αναπτυξιακών νόμων-πλαισίων ουσιαστικά αντιγράφουμε την εκάστοτε κυρίαρχη ευρωπαϊκή άποψη, αγνοώντας ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Οικονομίας.

Ο ίδιος αναφέρει ως μεγάλο πρόβλημα το γεγονός ότι οι Ελληνικές περιφέρειες κατατάσσονται στις χαμηλές θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επισημαίνει τον δυϊσμό που υπάρχει μεταξύ του Αθηναϊκού κέντρου και των υπολοίπων περιφερειών που έχει οξυνθεί, όποτε είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις της περιφέρειας.