Προκλήσεις και ευκαιρίες σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον

Συλλογικό

Εκδ. Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου/Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2021, σελίδες 144, τιμή εκδότη: 20 ευρώ

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιχειρηματολογία για να αναδειχθεί η σημασία της φορολογίας –του νομοθετημένου πλαισίου, αλλ’ ακόμη περισσότερο των τρόπων εφαρμογής του– για την άσκηση οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και ο εντεινόμενος ρόλος των διεθνών ρυθμίσεων στο πεδίο αυτό – και πάλι τόσο στο επίπεδο των τεθειμένων κανόνων όσο και σε εκείνο της προσπάθειας εφαρμογής.

Μολονότι προερχόμενο από Συνέδριο Φορολογικού Δικαίου του 2019 (της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών) σε μια εποχή όπου ήδη η τομή που επήλθε –στα τέλη του 2021– στη διεθνή φορολόγηση των πολυεθνικών δείχνει ότι μέσα σε μήνες μπορεί το φορολογικό περιβάλλον να αλλάξει δραματικά, ο συλλογικός αυτός τόμος δίνει τον σφυγμό των συνεχιζόμενων εξελίξεων στα κομβικά ζητήματα σε μακρότερη προοπτική. Φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση – Κανόνες για τη διεθνή καταπολέμηση της φοροδιαφυγής – Διάβρωση της φορολογικής βάσης (η περιώνυμη BEDS) – Απαιτήσεις και παγίδες της ψηφιακής οικονομίας – «Αξιοποίηση» της φορολογίας για χορήγηση κρατικών ενισχύσεων – Συστήματα και διαδικασίες για την επίλυση φορολογικών διαφορών. Κάτω απ’ αυτούς τους γενικούς τίτλους προβληματισμού, ένα ολόκληρο δέντρο κανόνων διεκδικεί τον χαρακτήρα συνεκτικού συστήματος.

Όπου η νομική προσέγγιση προσέρχεται σε στενό συντονισμό με την οικονομική λειτουργία: μια ολόκληρη γενιά τεχνοκρατικά καταρτισμένων και με άμεση επαφή με την πράξη στελεχών φωτίζει τα θέματα και αφήνει να διαφανούν τάσεις του αύριο.

ΑΔΠ