Ο Ανδρέας Μπουντουβής, Πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης