Ο οικονομολόγος Ανδρέας Μαχαίρας μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης