Ο Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης