Ο Bill Papastergiadis μιλάει για τα 1.000 τεύχη της Οικονομικής Επιθεώρησης

Ο Bill Papastergiadis, Μanaging Partner της Moray & Agnew, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης.