Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης