Ο Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο Οικονονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης