Ο Γιάννης Καλογήρου, Ομότιμος Καθηγητής Τεχνολογικής, Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής του ΕΜΠ, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης