Ο Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης