Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Γιάννης Ρούσσος, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης