Ο Γιώργος Τσαβλίρης, Principal of Tsavliris Salvage Group, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης