Ο Ιάσων Στράτος, τέως Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΣΕΒ, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης