Ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, Πρόεδρος του Ομίλου Ευγενίδη, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης