Ο Μ. Μπλέτσας μιλάει για τα 1.000 τεύχη της Οικονομικής Επιθεώρησης

Ο Μιχάλης Μπλέτσας, Director of Computing στο MIT Media Lab, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης.