Ο Επίτιμος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Νικόλαος Γκαργκάνας, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης