Ο Νικόλαος Νανόπουλος, Πρόεδρος της Diorama Investments & EFG Ιnvestment & Wealth Solutions Holding AG, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης