Ο Ν. Χριστοδουλάκης μιλάει για τα 1.000 τεύχη της Οικονομικής Επιθεώρησης

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην Υπουργός, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης.