Ο επιχειρηματίας, Οδυσσέας Κυριακόπουλος, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης