Ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης