Ο Παναγής Βουρλούμης, πρώην Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ & Πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “Τράπεζα Τροφίμων”, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης