Ο Σ. Κίντζιος μιλάει για τα 1.000 τεύχη της Οικονομικής Επιθεώρησης

O Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Κίντζιος, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης.