Ο πρώην Υπουργός, Στέφανος Μάνος, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης