Ο Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης