Ο Πρόεδρος του Ομίλου Quest & πρώην Πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης