Ο Θωμάς Κραμποκούκης, Digital Hotel Strategist στη Nelios & Yπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης