Ο Θ. Βερέμης μιλάει για τα 1.000 τεύχη της Οικονομικής Επιθεώρησης

Ο Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ & αντιπρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλάει για τα 1.000 τεύχη της Οικονομικής Επιθεώρησης.