Με αφορμή τα 80 χρόνια της Οικονομικής Επιθεώρησης, ο πρώην Πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, είχε μιλήσει για το ιστορικό περιοδικό