Ο Πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε. & CEO του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Βασίλης Αποστολόπουλος, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης