Ο Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος του Εμπορικoύ και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μιλάει για την επέτειο των 1.000 τευχών της Οικονομικής Επιθεώρησης