Οι προκλήσεις για τις βιομηχανίες σε Αν. Μακεδονία και Θράκη

Τριήμερη επίσκεψη πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του ΣΕΒ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σε συναντήσεις με επιχειρηματίες της περιοχής, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που αυτοί αντιμετωπίζουν: H ανάγκη δραστικής βελτίωσης των υποδομών, ειδικά στις συνδέσεις με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, η κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, η περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, η λειτουργία των τελωνείων με λιγότερη γραφειοκρατία και το κόστος ενέργειας, που πλήττει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τονίστηκαν ως ζητήματα πρώτης προτεραιότητας.

Η βιομηχανία προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό καλών θέσεων εργασίας, αλλά και καλών αμοιβών στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη. Η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, Ευθύμιο Ο. Βιδάλη, πραγματοποίησε επισκέψεις σε εργοστάσια και συζήτησε τρόπους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Σημαντικό σημείο των συζητήσεων, ήταν το αίτημα για εφαρμογή των συμπερασμάτων της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, για τη διαμόρφωση της οποίας είχε καταθέσει προτάσεις ο ΣΕΒ σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ.

Από την ενσωμάτωσή τους στο ελληνικό κράτος, Μακεδονία και Θράκη αποτέλεσαν εστίες βιομηχανικής ανάπτυξης. Στη 90χρονη ιστορία της η Βιομηχανική Επιθεώρηση – που από το 2004 μετονομάστηκε σε Οικονομική Επιθεώρηση – έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας στις σελίδες της την πλούσια ιστορία των βορειοελλαδίτικων επιχειρήσεων.

Στο δίτομο έργο Η οικονομία της Βόρειας Ελλάδας, ο Ευάγγελος Χεκίμογλου και η Ευφροσύνη Ρούπα συγκέντρωσαν και παρουσιάζουν εκατοντάδες δημοσιεύσεις. Αξιοποιώντας το πλούσιο υλικό του Αρχείου Βοβολίνη, καταθέτουν παράλληλα ένα τεκμηριωμένο σχεδίασμα για την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας. Ο πρώτος τόμος καλύπτει την περίοδο 1934-1954, και ο δεύτερος τόμος τις επόμενες τρεις δεκαετίες, μέχρι το 1984.