Ποιοι Είμαστε; Γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας

Στον προβληματισμό γύρω απ’ αυτή τη διάσταση της αναμέτρησης των Ελλήνων με τον εαυτό μας, ο Γιώργος Πρεβελάκης με το βιβλίο του Ποιοι Είμαστε; Γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότηταςπου κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Κέρκυρα-economia Publishing το 2017 (2η ανατύπωση το 2019), εισφέρει χρήσιμα και προκλητικά συνάμα αναλυτικά εργαλεία. Ο Γ. Πρεβελάκης διαθέτει τη ματιά του ανθρώπου που προσεγγίζει αναλυτικά τον χώρο όπως αυτός φιλοξενεί την Ιστορία, έχε την πείρα και την αναλυτική λογική του γεωγράφου και του μελετητή του γεωπολιτικού, καθώς επίσης και την εμπειρία ενός ανθρώπου που χρειάστηκε να επεξηγήσει την Ελλάδα σε κοινά του εξωτερικού.

Ξεναγεί σε μύθους μας, των Ελλήνων, που καταρρέουν. Φωτίζει αντιφάσεις και διαχρονικές ανασυνθέσεις. Οδηγεί στην ανακάλυψη της δικτυακής παρουσίας –και ως εκ τούτου δίνει υλικό που επιτρέπει το προσπέρασμα φοβικών συνδρόμων, αλλά και επιβάλλει το παραμέρισμα υπεραπλουστεύσεων. 


Μεταξύ Ανατολής και Δύσης

Αφού διεξήλθε τις διάφορες πτυχές που συγκροτούν την ελληνική ταυτότητα, διαχρονικά, και αφού εισήγαγε στην συζήτηση με έμφαση την διάσταση της δικτυακής οργάνωσης του Ελληνισμού, ο Γιώργος Πρεβελάκης έρχεται να προσθέσει μια αναζήτηση του τι καθιστά (αληθινά, όμως, όχι συμβολικά ή διακηρυκτικά) την Ελλάδα σύνδεσμο Ανατολής-Δύσης.