Γλωσσάρι για την αγορά εργασίας. Οι λέξεις πίσω από τον διάλογο

[…] Τα τελευταία 20 χρόνια ασχολήθηκα πιο εστιασμένα μέσα από διάφορους οργανισμούς –σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο– με την αγορά εργασίας και την επίδρασή της στην αποτελεσματικότητα της οικονομίας, διατηρώντας μια έντονα ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Στόχος μου ήταν η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κατανόηση των κινήτρων των διαφορετικών πτυχών της αγοράς εργασίας. Με το παρόν πόνημα θέλησα να ρίξω λίγο φως συγκεντρωμένο στις έννοιες που περιέχονται στις λέξεις και τις κάνουν να έχουν τη χροιά που έχουν. Κι έτσι δημιουργήθηκε το γλωσσάρι που κρατάτε στα χέρια σας.

[…] Στο γλωσσάρι αυτό, τα λήμματα παρουσιάζονται σε αλφαβητική σειρά, ώστε να είναι ευκολότερη η αναζήτησή τους από τον αναγνώστη. Επίσης, προκειμένου να διευκολυνθεί όποιος αναζητά παραπάνω συσχέτιση των όρων με την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας, έχουμε χαρακτηρίσει με έναν αριθμό τους όρους ανάλογα με τη «συμβολή» τους στους παρακάτω πυλώνες:

1. Μια αγορά εργασίας, για να είναι αποτελεσματική, χρειάζεται να λειτουργεί μέσα σε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να προσελκύει επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό όλων των βαθμίδων.
2. Χρειάζεται να υπάρχουν εργαλεία και διαδικασίες, ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να ενισχύεται και να προσελκύεται.
3. Χρειάζεται να υπάρχουν θεσμοθετημένα εργαλεία για τη μεγέθυνση της αγοράς των ταλέντων.
4. Χρειάζεται να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και επιπέδου ζωής τόσο κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου όσο και μετά τη λήξη του ώστε το ανθρώπινο δυναμικό να μην εγκαταλείπει τη χώρα αφού σπουδάσει, να διακρατείται.
5. Χρειάζεται να υπάρχει αξιοπρεπής εργασιακή διέξοδος για όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και συγκεκριμένα για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, που τόσο έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις.
6. Μια αγορά εργασίας, για να είναι ανταγωνιστική, χρειάζεται να προσελκύει στελέχη, επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα διεθνούς βεληνεκούς τα οποία να παράγουν έρευνα που να μπορεί να ενταχθεί στην αγορά και να χαρακτηριστεί ως καινοτομία. Χρειάζεται να μπορεί να προσελκύσει δεξιότητες υψηλού επιπέδου.
7. Τέλος, επειδή όσο και να προσπαθήσαμε να κατατάξουμε τους όρους σε έναν πυλώνα σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία για την ανταγωνιστικότητα πάντα μένουν «αταξινόμητοι» κάποιοι, τους όρους αυτούς θελήσαμε να τους συμπεριλάβουμε σε έναν ξεχωριστό πυλώνα, αφού αφορούν αξίες και έννοιες που μαζί με τα στερεότυπα επηρεάζουν όσους λαμβάνουν μέρος στον διάλογο.

Δρ Βενετία Κουσία

Προεπισκόπηση

12,00€

*Για την ολοκλήρωση της αγοράς θα ανακατευθυνθείτε στο site της Νομικής Βιβλιοθήκης

Αποκτήστε το εδώ
  • Ημερομηνία έκδοσης: Απρίλιος 2023
  • Εκδότης: Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. – economia PUBLISHING
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Σελίδες: 144
  • ISBN: 978-618-86157-3-1
  • Τύπος εξώφυλλου: Μαλακό Εξώφυλλο
  • Συγγραφέας: Δρ Βενετία Κουσία