Οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα: Το τέλος ενός δρόμου;

Αυτό το συνοπτικό πόνημα αποτελεί ίσως την πρώτη πλήρη θεώρηση των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα από το 1990 έως το 2019 και επιχειρεί να απαντήσει σε πέντε αλληλένδετα ερωτήματα: εφαρμόστηκε συστηματικά η ιδι­ωτικοποίηση ως πολιτική εκείνη την περίοδο, ποιες ήταν οι δυνάμεις που την καθοδήγησαν, ποια εμπόδια υψώθηκαν για να σταματήσει η εφαρμογή της, διευκόλυνε τις μεταρρυθμίσεις και, τέλος, ενίσχυσε τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας; Φυσικά, το ουσιαστικό θέμα που ανακύπτει αφορά το πού και το πώς θέτουμε τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού στην οικονομία, ερώτημα σημαντικότατο αλλά ιδιαίτερα δύσκολο να απαντηθεί.

Το βιβλίο έχει αρκετούς περιορισμούς. Δεν είναι ένα πολιτικό βιβλίο, με την έννοια της προώθησης, της δικαιολόγησης ή της κριτικής πολιτικών και συγκεκριμένων δράσεων. Ούτε είναι ένα ακαδημαϊκό βιβλίο που αξιολογεί επι­στημονικά την πολιτική, παρά τις στατιστικές αναλύσεις που περιέχονται. Και δεν είναι μια συλλογή αναμνήσεων και προσωπικών απόψεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προσδώσουν χρώμα στα δεδομένα. Σκοπός του είναι απλώς να συγκεντρώσει και να αναλύσει το διαθέσιμο υλικό και να δώσει ένα πλαίσιο αναφοράς για την κατανόηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ιδιω­τικοποιήσεων στην ελληνική οικονομία. Στο τέλος του, διατυπώνονται ορισμέ­νες σκέψεις προς χρήση από κάθε ερευνητικό πνεύμα και από τον μελλοντικό ιστορικό.

Προεπισκόπηση

30,00€

*Για την ολοκλήρωση της αγοράς θα ανακατευθυνθείτε στο site της Νομικής Βιβλιοθήκης

Αποκτήστε το εδώ
  • Ημερομηνία έκδοσης: Νοέμβριος 2023
  • Εκδότης: Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. – economia PUBLISHING
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Σελίδες: 240
  • ISBN: 978-618-86157-7-9
  • Τύπος εξώφυλλου: Μαλακό Εξώφυλλο
  • Συγγραφέας: Κώστας Σ. Μητρόπουλος