Στο πλαίσιο της “αντίστροφης μέτρησης” για τα Ποσειδώνια, θυμόμαστε σήμερα το τεύχος 445 (No;embriow 1971) της «Βιομηχανικής Επιθεώρησης» και το άρθρο «Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σταύρου Νιάρχου: λαμπρά επιτεύγματα και νέα άλματα αναπτύξεώς του». Στο άρθρο γίνεται η επισήμανση: Η πρώτη εν Ελλάδι επιχειρηματική δραστηριότης του Ομίλου Νιάρχου εξεδηλώθη διά της υπό τούτου το πρώτον δημιουργίας ναυπηγείων, τα οποία εγκαταστάθηκαν, ως γνωστόν, κατά την περιοχήν Σκαραμαγκά και λειτουργούν έκτοτε αρτίως, εξελιχθέντα εις μέγα συγκρότημα, πρότυπον του είδους κατά την Ανατολικήν Μεσόγειον»