επεξεργασία στοιχείων: 6μηνιαία ανάλυση Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάλυσης της Cerved Property Services, στο δίκτυο των τουλάχιστον 200 επαγγελματιών συνεργατών της ανά τη χώρα

Οικονομική Επιθεώρηση, Μάϊος 2022, τ.1018, ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σταθερή αναμένεται να παραμείνει η πορεία της αγοράς των εμπορικών ακινήτων για το πρώτο εξάμηνο του 2022, όπως τουλάχιστον εκτιμούν οι συμμετέχοντες στην εξαμηνιαία ανάλυση που διεξήχθη από τη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάλυσης της Cerved Property Services (CPS). Αναλυτικά, το 66% των ερωτηθέντων εκτιμά πως η αναμενόμενη πορεία της αγοράς εμπορικών ακινήτων θα παραμείνει σταθερή από το 66%. Αντίστοιχα, το 27% εκτιμά πως η αγορά θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, ενώ μόλις το 7% των ερωτηθέντων αναμένει ότι θα είναι πτωτική.

 

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως η έρευνα έλαβε χώρα πριν από τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία και τις συνεπακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις διεθνώς, που είναι πιθανό να επηρεάσουν δυσμενώς την αναμενόμενη πορεία της κτηματαγοράς.

 

 

Εντούτοις, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η κτηματαγορά έχει κρατήσει στάση αναμονής, χωρίς να έχει δεχθεί κάποιο ισχυρό πλήγμα, παρά την κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των οικοδομικών υλικών.