Βάλια Αρανίτου
Retailing
ιστορία, οικονομία, μετασχηματισμοί στο λιανικό εμπόριο

 Ο ρόλος της εμπορικής δραστηριότητας είναι κομβικός για την οικονομική λειτουργία και την κοινωνική δομή της οικονομίας της αγοράς. Στο λιανικό εμπόριο αποκρυσταλλώνονται ιστορικά όλες οι μεταβολές που διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα της οικονομίας. Είναι ένας κλάδος σε «διαρκή κίνηση», που συνεχώς μετασχηματίζεται λόγω είτε ενδογενών είτε εξωγενών παραγόντων (π.χ. Covid-19).

Οι μετασχηματισμοί αυτοί έχουν αποτύπωμα στην κλαδική και χωρική διάρθρωσή του, όπως επίσης και στη λειτουργική εσωτερική διάρθρωση των επιχειρήσεων. Αναφερόμενοι στη μετά-Covid εποχή ορισμένοι κάνουν λόγο για την «επαν-επινόηση» του λιανικού εμπορίου, εξαιτίας της ταχείας ενσωμάτωσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών αλλά και της υιοθέτησης και προώθησης βιώσιμων πρακτικών στην παραγωγή και την κατανάλωση.

Ο παρών τόμος επιχειρεί να εξετάσει τις πτυχές των κρίσιμων μετασχηματισμών στο λιανικό εμπόριο, τόσο μέσα από τη θεωρητική επισκόπηση, όσο και από την αξιοποίηση πραγματολογικών δεδομένων και στοιχείων. Επενδύοντας στη διεπιστημονικότητα, συνδέει τα ιστορικά στοιχεία για το λιανικό εμπόριο με τις οικονομικές, τεχνολογικές και τις ευρύτερες κοινωνικές προκλήσεις και επιχειρεί να διερευνήσει τις σημαντικές παραμέτρους της εμπορικής δραστηριότητας. Παράλληλα, εστιάζει και στην ελληνική περίπτωση αναδεικνύοντας τη σημασία του κλάδου του λιανικού εμπορίου στην οικονομική λειτουργία και την αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής. Υπογραμμίζοντας δε την αέναη διαλεκτική σχέση μεταξύ της μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμπορικής επιχείρησης και χαρτογραφώντας το απείκασμα του κλάδου στο μέλλον. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Η Βάλια Αρανίτου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε Οικονομικά και Πολιτική Κοινωνιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Université Paris Dauphine στο Παρίσι. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι θεσμοί και το σύστημα κοινωνικής εκπροσώπησης, η κοινωνική διαστρωμάτωση, η οργάνωση της εργασίας / οι εργασιακές σχέσεις και ο κοινωνικός διάλογος, οι θεωρητικές και πολιτικοθεσμικές συσχετίσεις της οικονομίας με την κοινωνία, με έμφαση στον ρόλο των επιχειρήσεων, καθώς και οι πολυσήμαντες όψεις της μικρής επιχειρηματικότητας.

Από το 2008 είναι Επιστημονική Διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ, του ερευνητικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Είναι συγγραφέας των βιβλίων Το μικρό εμπόριο στη μεταπολεμική Ελλάδα: Η πολιτική μιας αμφίβολης επιβίωσης, Παπαζήσης (2006), Κοινωνικός Διάλογος και εργοδοτικές οργανώσεις στην Ελλάδα: Από τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στην ηγεμονία των «αγορών», Σαββάλας (2012), Η συλλογική εκπροσώπηση των εμπόρων: Από τον 19ο αιώνα στην ΕΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ (2014), Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την εποχή των Μνημονίων: Μεταξύ κατάρρευσης και ανθεκτικότητας, Θεμέλιο (2018). Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, ενώ έχει εκπονήσει σειρά μελετών που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, σε επιστημονικές επιτροπές και σε εθνικές επιτροπές διαμόρφωσης κρατικών πολιτικών.


 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ