Μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

του Κώστα Μπλιάτκα

Μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος υπέγραψε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της «εξωστρεφούς αναπτυξιακής στρατηγικής» του όπως τονίζει σε δήλωσή του ο πρύτανης του ιδρύματος, Νίκος Παπαϊωάννου. «Το μνημόνιο επισφραγίζει την ήδη πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, για την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο του Δ.Σ του ΣΕΒΕ, Γεώργιο Κωνσταντόπουλο», προσθέτει ο ίδιος.Στόχος της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της έρευνας του Πανεπιστημίου, με σκοπό την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την τόνωση της απασχόλησης, η αξιοποίηση των κατοχυρωμένων διανοητικά «προϊόντων» της έρευνας του ΑΠΘ, η ανάπτυξη δράσεων πνεύματος επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο με έμφαση στην εξωστρέφεια, η ενδεχόμενη επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων του ΑΠΘ, η συνεργασία για προώθηση και υιοθέτηση των τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, της κυκλικής οικονομίας, κ.ά, καθώς και η από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων προς όφελος της τοπικής αγοράς εργασίας και της αποτροπής του brain drain.Σύμφωνα με τον πρύτανη, η συνεργασία του Πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο «συνιστά σημαντικό παράγοντα επιτάχυνσης των ρυθμών τόσο της τοπικής όσο και της περιφερειακής ανάπτυξης. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των φοιτητών μας και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας. Οι πολύτιμες συνέργειες και τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με τον ΣΕΒΕ θα λειτουργήσουν προς όφελος όχι μόνο της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου».