Οικονομική Επιθεώρηση, Νοέμβριος 2021, τ.1012

ΝEΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤIΕΣ – STARTUPS της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

 

Σε μια επόμενη φάση ανάπτυξης εισέρχεται το ελληνικό οικοσύστημα των startups καθώς όλο και περισσότερα funds αναζητούν ευκαιρίες στην ελληνική αγορά καινοτομίας, αυξάνονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία (που επιδοτούν τα funds) και το οικοσύστημα και οι εταιρείες του έχουν πλέον ταυτότητα και μπορούν να εντοπιστούν στο ελληνικό Μητρώο startups,τοElevateGreece.Σήμερα, πριν καν συμπληρωθεί ένας χρόνος λειτουργίας του, έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Elevate Greece 490 νεοφυείς επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερους από 4.500 εργαζομένους.

 

Μέσα σε μία 10ετία το ποσό ετήσιας χρηματοδότησης σε ελληνικές startups μεγάλωσε 23 φορές! Πρόκειται για στοιχεία έρευνας του Marathon Venture Capital, σύμφωνα με τα οποία από 51 εκατ.δολ. το 2010, οι χρηματοδοτήσεις έφτασαν τα 1,1 δισ.δολ. το 2020. Ήταν το έτος που οι ελληνικές startups χρηματοδοτήθηκαν με περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά!

Τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το συνολικό ποσό που επενδύεται σε ελληνικές startups αγγίζει το 1 δισ. δολάρια ανά έτος, με μέγιστο αριθμό περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια το 2020. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερες χρηματοδοτήσεις αφορούν εταιρείες σε μετέπειτα στάδια ανάπτυξης (Series A και Growth), γεγονός που αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της ωρίμανσης της βιομηχανίας των ελληνικών startups. Και όπως αναφέρεται στην ίδια έρευνα, «ηβιομηχανία των ελληνικών startups είναι πιο ώριμη από ποτέ. Το επενδυτικό και αγοραστικό ενδιαφέρον βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, τα μεγαλύτερα venture capital funds επενδύουν όλο και πιο συχνά και οι σπουδαιότερες εταιρείες τεχνολογίας αγοράζουν αυξανόμενο αριθμό ελληνικών startups. Ένας ενάρετος κύκλος ανάπτυξης αποτελεί πλέον πραγματικότητα!»

 

Νέες χρηματοδοτήσεις

Πάνω από 200 εκατ. ευρώ, προερχόμενα απόπόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 αλλά και απευθείας από την ΕΕ, σχεδιάζει να κατευθύνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στα επενδυτικά funds νέας γενιάς που θα στηρίξουν τις ελληνικές startups. Ήδη τα funds που επενδύουν σε startups, όπως τα Uni.Fund, Marathon, Metavallon και Venture Friends, προχωρούν στη σύσταση νέων επενδυτικών σχημάτων με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΙF) και ιδιωτών επενδυτών. Τα παραπάνω venturecapital, όπως και τα νεότερα που δημιουργούνται σήμερα, θα διεκδικήσουν κεφάλαια από τα νέα προγράμματα που βγαίνουν.

Οι νέες επενδυτικές ομάδες έρχονται να συνεχίσουν την πορεία ανάπτυξης του ελληνικού οικοσυστήματος, που ξεκίνησε τα χρόνια της κρίσης από τα προγράμματα Jeremie και Equifund. Παράλληλα, καθώς εμφανίζονται οι πρώτες ιστορίες επιτυχίας ελληνικών startups, η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ μεγάλων venture capital funds του εξωτερικού.

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η επένδυση της αμερικανικής εταιρείας General Catalyst στην ελληνική startup Seafair. Η General Catalyst έχει συστήσει 14 venture capital funds με υπό διαχείριση κεφάλαια που ξεπερνούν τα 8 δισ. δολάρια, έχει επενδύσει σε εταιρείες όπως οι AirBnB, Deliveroo, Stripe, Canva, Hubspot, Gitlab, Snap και επενδύει για πρώτη φορά σε ελληνική startup.

 

Accelerate TT

Τοπρόγραμμα Accelerate TT της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ), ύψους 60 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη χρηματοδότηση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμέτοχων που θα επενδύουν σε startups με κεφάλαιο σποράς (seed financing).

Για το Αccelerate TT έχουν ήδη καταθέσει αίτηση τέσσερις διαχειριστές επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds), με τους δύο εξ αυτών να έχουν εγκριθεί.

 

Business Angels

Το Ταμείο Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Business Angels Co-investment Fund) αφοράτις startups επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πολύ αρχικά στάδια. Θα δημιουργηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα διαθέσει κεφάλαια τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη εταιρειών σε πολύ αρχικό στάδιο, προκειμένου αυτές να ωριμάσουν και να μπορούν να αναζητήσουν επιπλέον κεφάλαια από venture capital funds και άλλους θεσμικούς επενδυτές.

 

Θερμοκοιτίδες

Εξετάζεται νέο χρηματοδοτικού εργαλείο για τις startups στις θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας προκειμένου να στηρίξει τους οργανισμούς που υποστηρίζουν με εξοπλισμό, υπηρεσίες και καθοδήγηση τις startups που κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, αλλά προβλέπει την παροχή κεφαλαίου κίνησης, ενός ποσού για παράδειγμα 100.000 ευρώ, στις ομάδες ως επιδότηση στις ομάδες των θερμοκοιτίδων.

 

To Elevate Greece

Το ελληνικό οικοσύστημα των startups πλέον έχει το δικό του Μητρώο και εκεί είναι καταγεγραμμένες οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, που μπορούν καλύτερα να δικτυωθούν και να οργανωθούν.

Το Elevate Greece αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο το οποίο συνδέει τα κομμάτια του οικοσυστήματος, όπως είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα, τα πανεπιστήμια, οι θερμοκοιτίδες, οι επιταχυντές, οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων κ.ά. Σήμερα, πριν καν συμπληρωθεί ένας χρόνος λειτουργίας του, έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Elevate Greece 490 νεοφυείς επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερους από 4.500 εργαζομένους.

Το Elevate Greece παρέχει εξειδικευμένα κίνητρα στις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως φορολογικές εκπτώσεις για επενδυτικούς αγγέλους (angel investors), σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο για απόκτηση μετοχών προαίρεσης (stock options), ακόμα και την πρώτη δράση ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους απέναντι στην κρίση της Covid-19.

Στόχος του είναι να παρέχει διαρκώς περισσότερα κίνητρα στους νέους επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες, ώστε αυτοί να δημιουργούν και να γίνονται ολοένα ανταγωνιστικότεροι σε υπερεθνικό επίπεδο.

Επίσης, επιδιώκεινα δικτυώσει όλους τους σημαντικούς φορείς του ελληνικού οικοσυστήματος, καθώς και να αναδείξει τις τελευταίες τάσεις της αγοράς και τις νέες τεχνολογίες.

«Ακτινογραφία» των ελληνικώνstartups

Πλέον η Πολιτεία διαθέτει μέσω της πλατφόρμας μια σαφή και χαρτογραφημένη εικόνα του οικοσυστήματος καινοτομίας και έχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να σχεδιάζει πολιτικές προσαρμοσμένες στις ειδικότερες ανάγκες του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων. Γνωρίζει πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιον τομέα δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζομένους απασχολούν, τι κύκλο εργασιών πραγματοποιούν και πού βρίσκονται ανά την επικράτεια. Σήμερα, με τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων-Elevate Greece, έχουμε απαντήσεις, στοιχεία και ακριβή δεδομένα για όλα τα παραπάνω.

Στη χρηματοδότηση του κλάδου διαφήμισης και μάρκετινγκ, κυρίαρχη πηγή είναι τα ίδια κεφάλαια, ενώ για τον τουρισμό κυρίαρχο μοντέλο εσόδων είναι η προμήθεια και κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο για τον κλάδο περιβάλλον και ενέργεια είναι το B2B.

Σχετικά με τα ποσοστά νεοφυών επιχειρήσεων ανά Περιφέρεια, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι η ανάγκη ενίσχυσης της δραστηριοποίησής τους στην Περιφέρεια, καθώς το 67,3% συγκεντρώνεται στην Αθήνα και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 14,5% και η Κρήτη με 6,4%.

Το Elevate Greece πλαισιώνεται από ένα δίκτυο Επίσημων Υποστηρικτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της καινοτομίας, των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τράπεζες, πολυεθνικές εταιρείες, ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και θεσμικοί υποστηρικτές.

 

 Η Endeavor βοηθάει τις ScaleUp

Αυξημένες χρηματοδοτήσεις κατά 17% σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, πέτυχαν οι 17 νέες, πολλά υποσχόμενες εταιρείες, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της Endeavor που εστιάζει στην ανάπτυξη των ScaleUps, δηλαδή των καινοτόμων εταιρειών που μπορούν να δημιουργήσουν ιστορίες επιτυχίας με υψηλό αντίκτυπο. Πρόκειται για εταιρείες Ελλήνων επιχειρηματιών που έχουν ιδρυθεί ανά τον κόσμο (το 50% εκτός Ελλάδας), βρίσκονται σε στάδιο χρηματοδότησης «Seed» ή «Series Α», και οι επιχειρηματίες τους έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να έχουν μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα στην τοπική και παγκόσμια οικονομία.

Για την επιλογή του νέου κύκλου (batch 3), η Endeavor συγκέντρωσε ένα πάνελ αποτελούμενο από 41 στελέχη παγκοσμίου φήμης από εταιρείες όπως το Facebook, η American Express και η Microsoft. Οι μέντορες της Endeavor επέλεξαν 17 ανάμεσα σε 41 υποψήφιες εταιρείες, εκείνους δηλαδή τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ήδη μια διεθνή επιτυχημένη πορεία και έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ραγδαία τα επόμενα χρόνια.Οι συμμετέχοντες του προγράμματος ScaleUp έχουν προσελκύσει 250 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις, ενώ το 2020 αύξησαν τις θέσεις εργασίας κατά 35% και τα έσοδά τους κατά 60%.

 

Τα προφίλ των 17 εταιρειών:

Advantis Medical Imaging: Παρέχει μια ασφαλή cloud-based ιατρική πλατφόρμα επεξεργασίας εικόνας που περιλαμβάνει κεντρικά όργανα για ιατρική διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών από γιατρούς. Αρχικά, το Advantis παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού νευροαπεικόνισης, η οποία βοηθά (νευρο)ακτινολόγους και ειδικούς μαγνητικής τομογραφίας να επιτύχουν μια πιο αξιόπιστη και έγκυρη διάγνωση σοβαρών παθολογικών εγκεφαλικών ασθενειών.

 

Anodyne Nanotech: Είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας προκλινικού σταδίου που αναπτύσσει διαφοροποιημένες, διαδερμικές μορφές φαρμάκων υψηλής αξίας. Η πρώτη του πρακτική και οικονομικά αποδοτική πλατφόρμα, το HeroPatch, παρέχει κλινικά σημαντικές δόσεις μακρομορίων όπως μονοκλωνικά αντισώματα ή μικρά μόρια για γρήγορη και παρατεταμένη παράδοση.

 

Arrikto: Έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει γρήγορα τα δεδομένα σε σημαντικές πληροφορίες, εκδημοκρατίζοντας τη μηχανική μάθηση και αυτοματοποιώντας πολύπλοκες ροές εργασίας. Απλοποιεί και επιταχύνει τα κωδικοποιημένα projects σε αυτόματη και προηγμένη διαχείριση δεδομένων και συνεργασία σε παγκόσμια κλίμακα.

 

Better Origin: Η τεχνολογία της διορθώνει το κενό στο σύστημα τροφίμων χρησιμοποιώντας έντομα σε συνδυασμό με την πατενταρισμένη τεχνολογία τους. Το οικονομικά αποδοτικό τους δίκτυο μέσω της τεχνικής νοημοσύνης εντόμων σε μικρές φάρμες μετατρέπει τα πλεονάζοντα θρεπτικά συστατικά σε βασικά θρεπτικά συστατικά, δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον τώρα για κάθε φάρμα.

 

BillFront: Είναι ένας κορυφαίος και ταχέως αναπτυσσόμενος τεχνολογικός πάροχος χρηματοδότησης, που απευθύνεται σε εταιρείες ψηφιακών μέσων παγκοσμίως. Μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας, το BillFront απελευθερώνει κεφάλαια στον κλάδο, επιτρέποντας έτσι στους πελάτες του να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.

 

Causaly: Είναι μια τεχνητή νοημοσύνη για την ανακάλυψη βιοϊατρικώναιτίων και επιπτώσεων, που δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να βρίσκουν γρήγορα αποτελέσματα μέσα από έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών. Η εταιρεία αναπτύσσει μια πλατφόρμα μηχανικής ανάγνωσης που μετατρέπει το κείμενο ελεύθερης ροής σε γραφήματα αιτιακώνσχέσεων και εφαρμόζει τη μηχανική μάθηση για να φέρει στην επιφάνεια νέα γνώση.

 

Classter: Είναι πλατφόρμα σχολικής διαχείρισης που προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Αυτή η πλατφόρμα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που δίνει σε κάθε σχολείο τη δύναμη να διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες του με μετρήσιμα αποτελέσματα, με ελεγχόμενη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

 

Digital Commerce Intelligence: Είναι ένα διαδικτυακό μερίδιο αγοράς μέσω τεχνητής νοημοσύνης και ανταγωνιστικές επιδόσεις για μάρκες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Παρέχει ενεργά δεδομένα και προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία για να καθοδηγήσει την απόδοση του ψηφιακού εμπορίου μιας μάρκας, εφαρμόζοντας τεχνικές Επιστήμης Δεδομένων και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης.

 

Green Panda: Είναι η πρώτη ελληνική re-commercestartup που μέσα από τα «πράσινα» ATMs της κάνει την πώληση ενός smartphone πιο εύκολη, γρήγορη και ασφαλή από ποτέ. Βασισμένη στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, η μοναδική τεχνολογία της επιτρέπει την ασύρματη αναγνώριση και αξιολόγηση μιας κινητής συσκευής και την άμεση πληρωμή προς τους χρήστες.

 

Instacar: Είναι μια εταιρεία υπηρεσιών με αυτοκίνητα, με όραμα να γίνει το απόλυτο brand/service γύρω από την κινητικότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Instacar βελτιστοποιεί για τους αντιπροσώπους το απόθεμα μεταχειρισμένων και καινούργιων αυτοκινήτων, δημιουργεί μια καλύτερη εμπειρία χρήστη και δίνει στους πελάτες την ελευθερία να οδηγούν ένα επιλεγμένο αυτοκίνητο για όσο χρονικό διάστημα θέλουν με την ευελιξία να το αφήσουν ανά πάσα στιγμή.

 

Manual: Είναι μια startup για την ανδρική υγεία και ευεξία και προσφέρει μια σειρά διαγνωστικών εργαλείων και εξετάσεων αίματος, δίνονταςλύσεις υγείας βάσει των δεδομένων. Η εταιρεία παρέχει εύκολη πρόσβαση σε συμβουλές, δωρεάν ιατρική υποστήριξη και επιλογές για θεραπείες που χρειάζονται οι χρήστες για να λάβουν προληπτικές αποφάσεις για την υγεία τους.

 

Prosperty: Είναι μια επαναστατική εταιρεία PropTech που μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ακινήτων σήμερα και επαναπροσδιορίζει ολόκληρη την εμπειρία κάνοντάς την ευκολότερη. Προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνολογίας ακινήτων με δυνατότητα βελτιωμένης ψηφιακής πρώτης εμπειρίας σε επενδυτές και ιδιώτες χαρτοφυλακίου ακινήτων, χτίζει το μέλλον των ακινήτων.

 

Sync: Είναι μια εταιρεία βιο-παρακολούθησης που βοηθά τους ανθρώπους να καταλάβουν το σώμα τους με βάση τις καθημερινές τους συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους. Στόχος της εταιρείας είναι να βοηθήσει τους χρήστες να βελτιώσουν τη μεταβολική υγεία τους.

 

Vimachem: Η πλατφόρμα της OptimzPharma 4.0 MES φέρνει μια μοναδική προσέγγιση στα συστήματα εκτέλεσης κατασκευής, επιτρέποντας σε φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες να αναπτύσσονται ταχύτερα με μεγαλύτερη ευελιξία. Επιτρέποντας τη συνέχεια στη ροή πληροφοριών σε ολόκληρη την επιχείρηση, παρέχουν τα σωστά δεδομένα, τη σωστή στιγμή, στη σωστή ομάδα.

 

VODA.ai: Εξυπηρετεί τις υπηρεσίες ύδρευσης, βοηθώντας τες να εκτιμήσουν την κατάσταση των σωλήνων τους με προσιτό λογισμικό, κατατάσσοντας τους σωλήνες κατά BusinessRiskExposure (BRE), που περιλαμβάνει την πιθανότητα αποτυχίας (LoF) και τη συνέπεια της αποτυχίας (CoF). Αυτό βοηθά τις κοινωφελείς επιχειρήσεις να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις κεφαλαίου, να εξοικονομήσουν νερό και χρήματα.